logo arcus

 

 

Mierzymy i doradzamy profesjonalnie


 

usługi geodezyjne w pełnym zakresie

Oferta

 • mapy do celów projektowych, mapy numeryczne

 • tyczenia budynków, budowli i urządzeń podziemnych

 • pomiary powykonawcze budynków i budowli, sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego (gazociągi, wodociągi, kanalizacja, sieci elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieci ciepłownicze i inne)

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • rozgraniczenia nieruchomości

 • podziały nieruchomości

 • wznowienia i wyznaczenia granic nieruchomości

 • dokumenty do celów prawnych

 • obsługa budowy inwestycji, budowy dróg, mostów, hal

 • pomiary odkształceń budowli przemysłowych, kominów, hal, konstrukcji, maszyn i urządzeń

 • pomiary jezdni podsuwnicowych i innych obiektów szynowych

 • pomiary GPS i inne pomiary wg potrzeb klienta

 • inne prace geodezyjno-kartograficzne