logo arcus

usługi geodezyjne w pełnym zakresie

O firmie

 

Polska to jeden z nielicznych krajów, w których geodezję i usługi geodezyjne stosuje się w dziedzinie wiedzy i techniki dla pomiarów małych powierzchni, w postaci geodezji szczegółowej. W pozostałych krajach Europy, termin geodezja dotyczy wyłącznie pojęć nauki związanych z pomiarami globalnych obszarów Ziemi. Tam zadania geodezji szczegółowej nazywa się miernictwem. Termin ten używany był w Polsce jeszcze przed II wojną światową, mierniczy był zawodem zaufania publicznego. Zmiana została wprowadzona ze względów politycznych, ale kto dzisiaj potrafiłby ją uzasadnić? 

 Biuro geodezyjne w procesach planistycznych, projektowych oraz budowlanych

 Geodezja zatem to ważny element procesów planistycznych, projektowych oraz budowlanych.  Mapy do celów projektowych, czyli mapy zasadnicze są niezbędne architektom do tworzenia na nich projektów, założeń sytuacyjno-wysokościowych, których oczekuje klient architekta. Natomiast gotowy projekt wytycza już geodeta, który również monitoruje przebieg całego procesu. Pracę geodety kończy inwentaryzacja powykonawcza i kolejne pomiary geodezyjne wykonywane przez geodetę. 

 Najważniejsze usługi geodezyjne

 Geodeta niezbędny jest zawsze tam, gdzie następują zmiany w mapie zasadniczej, wyjściowej, na której pracę zaczyna architekt czy inżynier. Geodeci biorą udział w pracach scaleniowych nieruchomości w obszarze własności rolnej, leśnej czy budowlanej. Żadna nowo powstająca droga czy most nie mogą obejść się bez pracy geodety. Ich praca jest niezbędna przy regulacji rzek czy cieków wodnych, w kopalniach podziemnych i odkrywkowych, przy podziale działek i nieruchomości. Usługi geodezyjne niezbędne są do: 

 ·         pomiarów ziemi wielko- i małoobszarowych ,

 ·         procesu wznawiania znaków granicznych,

 ·         wyznaczania punktów granicznych własności,

 ·         ustalania przebiegu granicy dla działek ewidencyjnych,

 ·         tworzenia geodezyjnych map inwentaryzacyjnych, również dla obiektów,

 ·         wytyczania obrysu budynku albo sieci uzbrojenia terenu,

 ·         sporządzania dokumentacji geodezyjnej pod postacią map, rejestrów, wykazów; na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, związanych z wytyczaniem granic nieruchomości, prawa do nieruchomości, zmian struktury własności dla nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania dla danej nieruchomości.

 Biuro geodezyjne i mapy do celów projektowych

  Dla indywidualnego inwestora usługa geodety polega najczęściej na aktualizacji mapy zasadniczej lokalizacji przyszłej inwestycji. Tego rodzaju mapa może wymagać dodatkowych zadań aktualizujących ją nie tylko w obszarze mapy, ale i przepisów prawa. Geodeta musi dokonać pomiaru terenowego, nanosząc na mapę wszystkie dane, niezbędne do sporządzenia projektów architektoniczno-budowlanych, planów zagospodarowania działki niezbędnych w procesie pozyskiwania zgód na budowę. 

 Podziały nieruchomości i rozgraniczenie nieruchomości

 Podział nieruchomości to usługa, dla której pomiary geodezyjne mają szczególne znaczenie dla zleceniodawców. Polegają one na wydzieleniu czy podziale nieruchomości, z których część własności zmienia właściciela. Podziały działek to częsta metoda nabywania ziemi pod zabudowę stałą lub tymczasową, stosowana przy inwestycjach na peryferiach wielkich aglomeracji. Podział nieruchomości poprzez zmianę konfiguracji geodezyjnej daje możliwość nabycia ziemi wyposażonej często w media i inne udogodnienia, a przynajmniej daje nadzieję na szybkie ich pozyskanie. 

 Obsługa budowy przywilej inwestora

 Mapy geodezyjne sporządzane przez biuro geodezyjne mają na celu nie tylko przygotowanie do inwestycji, ale zapewniają pełną kontrolę nad przebiegiem inwestycji i ostateczne jej przyjęcie administracyjne. Inwestor zatrudniając geodetę może być pewien otrzymania pełnego obrazu nieruchomości, profesjonalizmu poprzez wyznaczenie granic nieruchomości oraz kontroling w trakcie przebiegu inwestycji i na jej koniec. W ten sposób inwestycja przygotowana jest do odbiorów przez poszczególne służby. 

 Geodeta dla przemysłu i przedsiębiorcy

 Pracownicy biura geodezyjnego wykonują usługi geodezyjne nie tylko dla inwestorów prywatnych. Ważną częścią usług są prace zlecane przez przedsiębiorstwa. Geodeta wykonuje pomiary odkształceń obiektów przemysłowych, kominów, hal, różnego rodzaju konstrukcji. Ich praca niezbędna jest przy budowie mostów czy wytyczaniu kierunków w kopalniach. Pomiary geodezyjne prowadzi się na ziemi, pod ziemią i nad ziemią. Wszędzie tam, gdzie inwestorzy muszą zmierzyć się z proporcjami obiektów naziemnych i korytarzy podziemnych. 

 

 

 

 

 

 

 

biuro@geoarcus.pl |,+48 509287597, 668022500